Kurum Adı
Senirkent Tapu Sicil Müdürlüğü
 
Kurum Amiri
Unvanı
Ahmet Haluk DOĞAN
Tapu Müdürü
Kurum Görevi
Akitli ve Akitsiz işlemler ile birlikte Mahkemeler, İcra Müdürlükleri, ilgili Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Mal Varlığı Araştırmaları, Haciz, Tedbir gibi işlemler ile İlgilisi olan vatandaşlara mevzuat dahilinde tapu kaydı bilgi ve belgelerinin verilmesi ve Kanunun öngördüğü diğer hususlar konusunda hizmet verilmesi.
Personel Bilgileri
Toplam 6 personel çalışmaktadır.
1 Tapu Müdürü, 2 V.H.K.İ., 2 Büro Personeli, 1 Hizmetli
Kurum Servis Bilgileri
  • Akitli tapu işlemleri: Tapu Kanununun 26. maddesi kapsamında resmi senet düzenlenmek suretiyle yapılan işlemlerdir.
  • Akitsiz Tapu İşlemleri: Tapu sicilinde işlem yapılmasını gerektiren bazı durumlarda akit düzenlenmesine gerek yoktur. Bu işlemler malikin veya ilgili hak sahiplerinin tek taraflı irade beyanı ile sonuç doğuran işlemlerdir
    • Teknik Nitelikli İşlemler
    • Hukuksal Nitelikli İşlemler
Araç Sayısı
-
Adres
Hükümet Konağı Giriş Katı- Senirkent/ISPARTA
İletişim Bilgileri
0.246.511 41 08
0.246.511 41 08 (Faks)
senirkent-tsm@tkgm.gov.tr