Kurum Adı
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
 
Kurum Amiri
Unvanı
Veli Hikmet ARSLAN
Müdür V.
Kurum Görevi
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ve diğer kanunlarda kendisine verilen görevleri yapmak.
Personel Bilgileri
Toplam 16 personel çalışmaktadır.
1 İlçe Müdürü (Ziraat Mühendisi), 4 Ziraat Mühendisi, 2 Ziraat Teknisyeni, 1 Veteriner Hekim, 3 Veteriner Sağlık Teknisyeni, 2 Memur, 3 Daimi İşçi, 
Kurum Servis Bilgileri
Proje ve İstatistik Şubesi: Çayır-mera, tarımsal desteklemeler (Mazot ve Gübre-sertifikalı fidan ve tohum kullanım, yem bitkisi, tarımsal alet ve ekipmanları, anaç sığır, anaç koyun ve keçi, süt, arıcılık v.b.), tarımsal istatistikler, zirai gelir hesaplamaları, yeşil kart araştırmaları,
 Bitki Koruma Şubesi: Bitki sağlığı ile ilgili entegre mücadele, reçete yazımı, bitkisel hastalık ve zararlılarla mücadele,  kimyasalların kayıt ve kontrol altına alınması,
Hayvan Sağlığı Şubesi: Hayvan sağlığı ile mücadelede koruyucu aşı uygulamaları, hayvan sevk ve hareketleri kontrolü, kene mücadeleleri, kuş gribi eğitim ve mücadelesi, ahırların denetim ve kontrolü, hayvanları küpeleme ve kayıt altına alınması, büyükbaş hayvanlarda pasaport işlemleri, suni tohumlama işlemleri,
Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesi: Çiftçilerin her konuda bilgilendirilmesi, çiftçi eğitim toplantı ve kursları düzenleme, toprak ve yaprak tahlili işlemleri, bitkisel üretim, bitki besleme ve sulama konularında bilgilendirme, biçerdöver kontrolleri, anız yangınları ile mücadele eğitimleri, çeşitli keşif ve raporların hazırlanması,
Destekleme Şubesi: Tarımsal kooperatiflerle ilgili iş ve işlemler, kırsal kalkınma projeleri, kimyasal gübre denetim ve kontrolleri, çiftçi malları koruma başkanlıkları işlemleri,
Kontrol Şubesi: Gıda kontrol ve denetimleri, mezbaha denetimleri, su ürünleri yetiştiriciliği, avcılığı kontrol ve denetimleri, yem bayi açma ve denetim işlemleri,
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü: Personelin özlük işleri, maaş ve muhasebe işlemleri, satın alma ve sosyal işler, döner sermaye işlemleri, taşıtlarla ilgili işlemler, kurumla ilgili idari yazışmaların takibi, gelen giden evrak takibi, arşiv ayniyat işlemleri,  taşınır kayıt işlemleri.
Araç Sayısı
1 adet 1988 model binek, 1 adet 1989 model arazili pick-up ile 1 adet arazili motosiklet olmak üzere 3 adet taşıtı mevcuttur.
Adres
Hükümet Konağı Giriş Katı- Senirkent/ISPARTA
İletişim Bilgileri
0.246.511 40 41
0.246.511 40 35
0.246.511 40 41 (Fax)